Copyright © Boon & Co, The Netherlands. All rights reserved. Terms of use | Privacy Policy
Terms of use

DISCLAIMER
Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze website. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door Boon & Co. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Als de op deze site verstrekte informatie tekortkomingen of fouten vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren.

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de site of van de op of via de site ter beschikking gestelde informatie.

 

EXTERNE LINKS
Er kunnen links naar andere websites op de website van Boon & Co (Boontje en/of B&More) staan die totaal onafhankelijk opereren van Boon & Co en waar Boon & Co geen zeggenschap over heeft. We verzorgen enkel links naar andere websites ter informatie en gemak voor jou. Het kan zijn dat andere websites een eigen Privacy policy hebben en we adviseren die goed door te lezen als je een bezoek brengt aan deze websites. Boon & Co is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door deze websites of voor enig ander gebruik van de websites.

 

INTELLECTUEEL EIGENDOM
Je hebt het recht om de informatie op deze website te raadplegen, voor persoonlijk gebruik te downloaden en te reproduceren mits je de bron vermeldt, overeenkomstig de bepalingen van de wetten op het auteursrecht en andere rechten. De naam en de merken Boontje en B&More en ook het beeldmateriaal op deze site zijn beschermd en voor de reproductie of het gebruik van informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist.